Novinky

>> Statistiky <<

 


Stále hledáme firmy či jednotlivce, které by nám svou podporou pomohly se více zlepšovat.

V rámci soutěžních pravidel tanečního sportu Vám můžeme nabídnout propagaci Vaší firmy:

  • využití páru pro reklamní a propagační akce Vaší firmy

  • umístěním loga Vaší firmy na taneční oděv v předepsané velikosti

  • uvedením názvu Vaší firmy v soutěžních protokolech

  • vyhlášením sponzora při vstupu na taneční parket

  • umístěním letáčků Vaší firmy u vstupu do sálu či u pokladen

  • možnost odepsat sponzorský dar z Vašeho daňového zatížení.